תצוגת אלבום: תלמידי עציון

.תלמידי עציון בטיול לעין עבדת 26.10.13