תצוגת אלבום: הרצאות לומדים

 במסגרת היעדים ללמידה משמעותית ,ביום חמישי 13/11/14  תלמידים המתנדבים בעמותה לילדים במצוקה סיפרו על תרומת ההתנדבות לשיפור השפה בעברית.