תצוגת אלבום: "חג הספר" - כ"ז באייר תשע"ז

אני _______ בן/בת ________ ו_________
מתכבד/ת לקבל את הספר הזה

כדי ללמוד וללמד ולתפארת מדינת ישראל.
תחי השפה העברית!