קורס: "שער למתחיל" - יום ירושלים | חינוך מבוגרים בענן