קורס: "שער למתחיל" - יום הזיכרון ויום העצמאות | חינוך מבוגרים בענן