• מסגרות הלימוד

  מסגרות הלימוד

   אולפן א' ראשוני -  כיתות הלומדות ע"פ תכנית הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.

  ספר הלימוד: "להצליח בעברית א ", וכן שילוב תכני העשרה והקניית הנושא השנתי המרכז.

  כיתת שילוב תעסוקת - ספרי הלימוד  "עבודה ומקצוע", והספר "להצליח בעברית ב'."

  הכיתות מאופיינות בהטרוגניות של הלומדים.

  • צוות האולפן

   מנהלת האולפן: הדי סגל

   מורת האולפן: כרמן שוורץ

   • פעילויות חברה ותרבות

    מזכ"ל המועצה משוחח עם לומדי בית ראשון במולדת

    • צור קשר

      

     הדי סגל
                  ת.ד. 840
                  אילת 8810602
                  טלפקס: 089105177  
                  נייד:     0522395702  
     כתובת: חטיבת הנגב 3 מיקוד 88000