• אולפן נורית נמצא במרכז קליטה "נורית" בבאר שבע. האולפן בפיקוחו ובאחריותו הפדגוגית של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך. מנהלת האולפן וצוות המורים הם עובדי האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך, המקבלים ליווי והדרכה פדגוגית באופן שוטף.

  חזון המוסד-

  חזון תוכני:

     הנחלת הלשון העברית לכל תלמידי האולפן, על ידי הבניית הכוחות והיכולות האישיים של הלומד והטמעת ערכים תרבותיים וחברתיים-  להשתלבות מיטבית של העולה החדש בחברה הישראלית.

  חזון מבני:

     קיום מוסד לימודי ובו תנאים נאותים, המותאמים לעידן הטכנולוגי. 

  •מסגרת הלימודים באולפן  מבוססת על תכנית הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, המהווה אולפן ראשוני שנמשך 5 חודשים. תכנית הלימודים מותאמת לתלמידים עולים חדשים מארצות המערב.

  •  העולים החדשים באולפן רוכשים את השפה העברית ובונים גשר אל החברה     הישראלית באמצעות תכנים המיועדים להקנות כשירות לשונית ותקשורתית ראשונית. 

  • תמונות ממסיבות ואירועים במשך השנה