• מנהלת: נאוה שמחה-עבודי   טל : 03-5561523 שלוחה: 103/104 

                                 רחוב גאולים 25, חולון                              

    25 Geulim st. Holon 

  Tel: 03-5561523/103/104  


   כיתות האולפן 
   חדר המורים