• מנהלת: נאוה שמחה-עבודי    טל: 03-5561523 שלוחה: 103/104 ♦ רחוב גאולים 25, חולון

                                                 Tel: 03-5561523/103/104 ♦ 25 Geulim st. Holon                                     

  כיתות האולפן
  חדר המורים


  ישראל בת 71


  חג עצמאות שמח !