• מנהלת: נאוה שמחה-עבודי      טל: 03-5561523 שלוחה: 103/104 ♦ רחוב גאולים 25, חולון

                                                   Tel: 03-5561523/103/104 ♦ 25 Geulim st. Holon                                     

    כיתות האולפן
    חדר המורים