להצעות, בקשות ושאלות ניתן לפנות ל :

zehava32@gmail.com

יש להעתיק כתובת זו למייל, שאתם כותבים, בהעתק-הדבק.