• General  • מי אנחנו

   מרכז למידה קרית משה ממוקם ב"מתנ"ס קרית משה", רחוב גבריאלוב קלמן 20 רחובות.

   מרכז הלמידה נמצא בפיקוחו ובאחריותו הפדגוגית של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך וכפוף לאולפן רחובות. המנהלת ומורי האולפן הם עובדי האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך, שמקבלים ליווי והדרכה פדגוגית.

   כיתות המרכז נועדו לתת שירות לתושבי הישוב, שמבקשים לשפר את ידיעותיהם בשפה העברית בהם עולים ותיקים, עובדים במקום עבודתם ובעיקר יוצאי אתיופיה.

   פתיחת הכיתות מותנית במספר תלמידים מינימאלי על פי התקן.

   מרכז הלמידה הוא אולפן גמיש, הפועל בשעות הבוקר, הצהריים והערב לנוחותם של התלמידים העובדים.

  • צור קשר

   לפרטים עבור פתיחת כיתה חדשה או צירוף תלמיד לכיתה קיימת "מוקד קליטה עירוני", חנה טמנו:
   050-5544157

   כתובת דוא"ל מנהלת האולפן: moisegila@gmail.com