• ללמוד עברית באתר ובכיתה - שלומית גבע מור  
  Learn Hebrew Online


  28 פרקים ללמידה מלווה כיתה או ללומד עצמאי ברמת מתחילים + (רמה א', ב'+) ערוכים בקובצי Word וקובצי קול
    Units for the independent beginner Hebrew student  -Levels Aleph, Beyt and more


   לשם למידה, האזנה וקריאה עליך להוריד את הקבצים המצורפים למחשב שלך

  To read and hear the Hebrew lessons, you must download the attached files to your computer

                                                                      Voice files for phone use See below         


פרק כ' קניות ------- shopping ------- נכתב במקביל למטרה 23 בתה"לפרק כ"ב זמן עתיד לפי קבוצות ------- future tense - groups -------- נכתב במקביל למטרה 25 בתה"ל