המלטה באה לעמת את התלמיד עם המושגים דומה שונה ושווה.