השתלמות מוודל כמערכת לניהול למידה (LMS) ופעילות הידודית (אינטראקטיבית) עם לומדים