כולל תכניות לימודים למקצועות הרפואה, תק"א, צבר, נתיב