תצוגת אלבום: יום שיא בט"ו בשבט

תמונות מיום שיא אשר נערך לציון ט"ו בשבט תשע"ד.