יחידת־הוראה שם Content Type
יחידת־הוראה 1 מבחן Question Set
יחידת־הוראה 1 חדר Drag and Drop