אלימות

התנהגות פיזית ופסיכולוגית  נגד אנשים,חיות, צמחים וסביבה.

» אגרון מונחים בנושא יום הזיכרון ליצחק רבין