• 2009 (גיליונות 1561 - 1556)

    גיליון 1560 - ד' בתשרי תש"ע, 22 בספטמבר 2009 - יום הכיפורים