• מנהלת: נאוה שמחה-עבודי          טל: 03-5561523 שלוחה: 103/104 ♦ רחוב גאולים 25, חולון   

                 Tel: 03-5561523/103/104 ♦25 Geulim st. Holon     

    כיתות האולפן
    חדר המורים